σεβασμός

7η Συνεταιριστική Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που μέσα από τις οικονομικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που δημιουργεί βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των σημερινών και μελλοντικών γενεών. Συμβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη,την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κάνει με τρόπο που προστατεύει και δεν υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον.

Τα μέλη θα αποφασίσουν την ισορροπία μεταξύ του ατομικού ενδιαφέροντος και του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την κοινότητα έτσι ώστε αφενός να μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού και αφετέρου να ενισχύσουν την κοινότητα που τους περιβάλει.

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 7η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)