Πολιτική Απορρήτου

Διαδικασίες Κέντρου Στήριξης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για εμάς στο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Ζητάμε μόνο ότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την συνεργασία μας και για να σας εξυπηρετήσουμε και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το κάνουμε:

α) στα πλαίσια της δράσης “Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” του ΕΠ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της εκτέλεσης της δράσης για λογαριασμό του ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

β) για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

γ) για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης για δράσεις σε σχέση με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Που κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα κοινοποιούνται στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την οποία συλλέγονται τα δεδομένα.

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@commonslab.gr. Στην περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται από εμάς για λογαριασμό του ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε για το αίτημα σας.

Διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται από εμάς για λογαριασμό του ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε για το αίτημα σας. αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@commonslab.gr.

Φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά να τα χρησιμοποιήσετε και ντα τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@commonslab.gr.