κέντρο στήριξης
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
νομού Ηρακλείου

Το εργαλείο συνεταιριστικών αρχών σχεδιάστηκε για να βοηθήσει παραγωγικές συνεργατικές ομάδες να διαμορφώσουν το πλαίσιο
συνεργασίας τους . Το προτείνουμε στη φάση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της ομάδας.

 Νέα

cl_25012020_web

Παρουσίαση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο OpenCoffee

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Νομού Ηρακλείου σε συνεργασία με τον οργανισμό Bizrupt παρουσιάζουν την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία στο 12ο Open Coffee Heraklion” το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στο Μουσείο…
cl_poster18122019_web

Εκδήλωση στο Δήμο Φαιστού “Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία”

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Νομού Ηρακλείου , σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουσέ του Δήμου Φαιστού διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία”.…
cl_poster09122019_web

Συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Νομού Ηρακλείου , σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:…

Οδηγός Κοινότητας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

01

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρο της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το κέντρο στήριξης της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab θα εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την δικτύωση τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

02

δωρεάν υπηρεσίες

Πληροφόρηση

Για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
Πηγές χρηματοδότησης.
Για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ.
Για τη δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ.

Δράσεις Δημοσιότητας

Διοργάνωση ημερίδων. Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων.
Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.

Yποστήριξη και Συμβουλευτική

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, για την εγγραφή στο Μητρώο ΚΑΛΟ και για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.


03

7 συνεταιριστικές αρχές

Συνεταιρισμός: Αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
1

συμμετοχή

Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας την οργάνωση και τη διαδικασία παραγωγής της συνεταιριστικής επιχείρησης.

1participation
2

ισότητα

Συμμετέχουμε ισότιμα στη λήψη αποφάσεων με μια ψήφο ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής μας στο κεφάλαιο της συνεταιριστικής επιχείρησης.

2equality
3

δέσμευση

Δεσμευόμαστε έμπρακτα στους στόχους της συνεταιριστικής επιχείρησης με την οικονομική μας συμμετοχή στο κεφάλαιο της.

3commitment
4

αυτονομία

Εργαζόμαστε για την οικονομική ανεξαρτησία της συνεταιριστικής επιχείρησης με το έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα μέλη της.

5autonomy
5

διαφάνεια

Σχεδιάζουμε τις διαδικασίες ώστε τα μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία της συνεταιριστικής επιχείρησης.

4transparency
6

δικτύωση

Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

6network
7

σεβασμός

Λειτουργούμε με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε συνεργασία με την κοινότητα που μας περιβάλει.

7respect
04

επικοινωνία

Καλέστε μας

Ανοιχτά Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 17:00
τηλέφωνο 2811 11 24 73

Θα μας βρείτε

Εθνικής Αντιστάσεως 73 Ηράκλειο