κέντρο στήριξης
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
νομού Ηρακλείου

Το εργαλείο συνεταιριστικών αρχών σχεδιάστηκε για να βοηθήσει παραγωγικές συνεργατικές ομάδες να διαμορφώσουν το πλαίσιο
συνεργασίας τους . Το προτείνουμε στη φάση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της ομάδας.

 Νέα

cl_09022020_web

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και ανοικτές τεχνολογίες

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Νομού Ηρακλείου της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. COMMONSLAB, σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και ανοικτές τεχνολογίες”. που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο…
cl_poster31012020_web

Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας νομού Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, θα…
cl_27012020_b_web-1

Εργαστήριο “Χρηματοοικονομικά Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων”

Το κέντρο στήριξης ΚΑΛΟ νομού Ηρακλείου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο εργαστήριο. “Χρηματοοικονομικά Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.” Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν ή είναι ήδη μέλη σε…

Οδηγός Κοινότητας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Παραγωγή

Μετά την γνωριμία των μελών του καθορισμού στόχων και την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας Με βάση την αρχική μας ιδέα θα πρέπει να…

Διάθεση πώληση προιόντων υπηρεσιών

Μετά τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας η επόμενη θεματική του σχεδίου αφορά πως θα διατεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παραχθούν. Στον κόσμο των επιχειρήσεων η συγκεκριμένη θεματική…

Χρηματοοικονομικά

Μέτα τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας διάθεσης των αγαθών η επόμενη θεματική του σχεδίου αφορά τον σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών. Τα χρηματοοικονομικά έχουν δυο σκέλη: την επένδυση και…
01

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρο της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το κέντρο στήριξης της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab θα εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την δικτύωση τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

02

δωρεάν υπηρεσίες

Πληροφόρηση

Για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
Πηγές χρηματοδότησης.
Για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ.
Για τη δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ.

Δράσεις Δημοσιότητας

Διοργάνωση ημερίδων. Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων.
Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.

Yποστήριξη και Συμβουλευτική

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, για την εγγραφή στο Μητρώο ΚΑΛΟ και για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.


03

7 συνεταιριστικές αρχές

Συνεταιρισμός: Αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
1

συμμετοχή

Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας την οργάνωση και τη διαδικασία παραγωγής της συνεταιριστικής επιχείρησης.

1participation
2

ισότητα

Συμμετέχουμε ισότιμα στη λήψη αποφάσεων με μια ψήφο ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής μας στο κεφάλαιο της συνεταιριστικής επιχείρησης.

2equality
3

δέσμευση

Δεσμευόμαστε έμπρακτα στους στόχους της συνεταιριστικής επιχείρησης με την οικονομική μας συμμετοχή στο κεφάλαιο της.

3commitment
4

αυτονομία

Εργαζόμαστε για την οικονομική ανεξαρτησία της συνεταιριστικής επιχείρησης με το έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα μέλη της.

5autonomy
5

διαφάνεια

Σχεδιάζουμε τις διαδικασίες ώστε τα μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία της συνεταιριστικής επιχείρησης.

4transparency
6

δικτύωση

Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

6network
7

σεβασμός

Λειτουργούμε με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε συνεργασία με την κοινότητα που μας περιβάλει.

7respect
04

επικοινωνία

Καλέστε μας

Ανοιχτά Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 17:00
τηλέφωνο 2811 11 24 73

Θα μας βρείτε

Εθνικής Αντιστάσεως 73 Ηράκλειο