δικτύωση

6η Συνεταιριστική Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη του περισσότερο αποτελεσματικά και ισχυροποιούν την συνεταιριστική κίνηση συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, μέσω τοπικών εθνικών, περιφερειακών δομών

Η αιώνια πρόκληση των συνεταιρισμών μεγαλύτερα οφέλη από την δικτύωση και παράλληλα διατήρηση της ανεξαρτησίας και του δημοκρατικού ελέγχου από τα μέλη.

Οι δικτυώσεις θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα δημιουργώντας κοινές δομές για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συνεταιρισμών.

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 6η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)