δέσμευση

3η Συνεταιριστική Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους.

(Οι συνεταιρισμοί υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων όχι κυρίως για να πετύχουν μια κερδοσκοπική απόδοση του κεφαλαίου που επενδύεται)

Τα μέλη δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στον συνεταιρισμό με τη παροχή χρημάτων, αγαθών, υπηρεσιών και απασχόλησης. Ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν το κεφάλαιο που θα στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Η οικονομική συμμετοχή των μελών δεν αποτελεί δάνειο αλλά κοινή περιουσία. Η δημιουργία αποθεματικού που δεν διανέμεται στα μέλη αποτελεί μια διασφάλιση για την μακροημέρευση του συνεταιρισμού.

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 3η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)