Κοινότητες ΚΑΛΟ

Σχεδιάζοντας κοινότητες κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Εισαγωγή Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση οικονομικής κρίσης. Η αλληλέγγυα οικονομία είναι μια πρόταση για να μπορέσουμε ν ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα. Τα εγχειρήματα και οι συνεργατικές ομάδες αλληλέγγυας οικονομίας που δημιουργήθηκαν στην δεκαετία που πέρασαν δημιούργησαν μια δεξαμενή γνώσης και εμπειρίας που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ώστε να δομήσουμε νέες και πιο αποτελεσματικές δράσεις για την κάλυψη των αναγκών μας. Τα στελέχη του κέντρου στήριξης κοινωνικής αλληλέγγυας… Περισσότερα »Σχεδιάζοντας κοινότητες κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Ορισμός κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Επεξήγηση όρων. Οικονομία είναι η κάλυψη αναγκών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η κάλυψη των αναγκών γίνεται με αγαθά που είτε είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας με την μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών είτε με κοινά αγαθά που προσφέρονται από την φύση και τον άνθρωπο. Για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία μια παραγωγική διαδικασία απαιτούνται πόροι όπως είναι η εργασία ,οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η γη,τα χρήματα, οι πρώτες ύλες κ.α. Με… Περισσότερα »Ορισμός κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Ορισμός συνεταιρισμού

Όπως είδαμε από τον ορισμό της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας δυο είναι οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της. Η προστασία των ελεύθερων αγαθών που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον και ο σεβασμός στον άνθρωπο που εμπλέκται στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση των φυσικών,τεχνικών και ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Μια οργάνωση που θα πρέπει έχει τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας και… Περισσότερα »Ορισμός συνεταιρισμού

Σχέδιο

Σχέδιο Ένας βασικός λόγος που αρκετά συνεταιριστικά εγχειρήματα συναντούν προβλήματα την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους είναι η έλλειψη σχεδίου. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι ομάδες στηριζόμενες στον ενθουσιασμό τους να επιθυμούν μια γρήγορη εκκίνηση χωρίς να έχουν αξιολογήσει τις δυνάμεις τους , τον ανταγωνισμό, τους αναγκαίους πόρους, την παραγωγική δυνατότητα τον τρόπο διάθεσης των αγαθών τους, τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες και μια σειρά άλλα θέματα που αργά η γρήγορα θα κληθούν… Περισσότερα »Σχέδιο

Ομάδα

Η ιδέα. Το ξεκίνημα της κάθε ομάδας γίνεται στην βάση μιας ιδέας που συνδέεται άμεσα με κάποια παραγωγική δραστηριότητα. Η ιδέα έχει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και ο στόχος της ομάδας είναι πως θα υπάρχει μια πετυχημένη υλοποίηση της. Στο πλαίσιο που η ομάδα αποτελεί μέρος μιας κοινότητας κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας είναι βασική προϋπόθεση η ιδέα να σχετίζεται με αγαθά τα οποία μπορούν να καλύψουν ανάγκες της κοινότητας. Το γεγονός… Περισσότερα »Ομάδα

Συνεταιριστικές αρχές

Μια ομάδα για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να έχει μια σειρά από αξίες, αρχές και κανόνες που θα τις επιτρέψουν να οργανωθεί αποτελεσματικά και να μπορέσει να σηκώσει βάρη που το κάθε μέλος του μόνο του δε θα μπορούσε. Δυο είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες για δημιουργία συνεργατικών και αλληλέγγυων σχημάτων. Το πρώτο είναι οτι η συνεταιριστική εκπαίδευση είναι ανύπαρκτη και το δεύτερο οτι… Περισσότερα »Συνεταιριστικές αρχές

Παραγωγή

Μετά την γνωριμία των μελών του καθορισμού στόχων και την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας Με βάση την αρχική μας ιδέα θα πρέπει να καθορίσουμε τα προϊόντα ή /και τις υπηρεσίες που θα επιλέξουμε να παράγουμε. Γενικά η εμπειρία δείχνει οτι όταν μια ομάδα συζητάει τι προϊόντα/υπηρεσίες σκέφτεται να παράγει υπάρχει μια τάση να βάζει στο τραπέζι ένα πλήθος προϊόντων/υπηρεσιών. Αυτή είναι μια παγίδα… Περισσότερα »Παραγωγή

Διάθεση πώληση προιόντων υπηρεσιών

Μετά τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας η επόμενη θεματική του σχεδίου αφορά πως θα διατεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παραχθούν. Στον κόσμο των επιχειρήσεων η συγκεκριμένη θεματική ονομάζεται marketing και σε γενικές γραμμές αφορά την δημιουργία του τελικού προϊόντος-υπηρεσίας, την διαφήμιση-προβολή, το δίκτυο διανομής και τέλος την τιμολόγηση. Το marketing απαιτεί πόρους, γνώση και εμπειρία που ένας μικρός συνεταιρισμός είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει πρόσβαση αφενός και… Περισσότερα »Διάθεση πώληση προιόντων υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικά

Μέτα τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας διάθεσης των αγαθών η επόμενη θεματική του σχεδίου αφορά τον σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών. Τα χρηματοοικονομικά έχουν δυο σκέλη: την επένδυση και τις προβλέψεις των ταμειακών ροών. Όπως είχαμε αναφέρει καθετί που μπαίνει στον σχεδιασμό μας έχει ένα κόστος και ένα αποτέλεσμα. Οπότε έχει έρθει η στιγμή να κατατάξουμε τα ποσά στις αντίστοιχες κατηγορίες κόστους. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Αρχική επένδυση… Περισσότερα »Χρηματοοικονομικά