Ορισμός κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Επεξήγηση όρων.

Οικονομία είναι η κάλυψη αναγκών με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η κάλυψη των αναγκών γίνεται με αγαθά που είτε είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας με την μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών είτε με κοινά αγαθά που προσφέρονται από την φύση και τον άνθρωπο.

Για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία μια παραγωγική διαδικασία απαιτούνται πόροι όπως είναι η εργασία ,οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η γη,τα χρήματα, οι πρώτες ύλες κ.α.

Με βάση αυτή την προσέγγιση κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που καλύπτουν ανθρώπινες ανάγκες με σεβασμό στον άνθρωπο (είτε σαν εργαζόμενο είτε σας καταναλωτή) και στο περιβάλλον. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται σε αυτή την διαδικασία προσφέρονται από την κοινωνία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της και όχι για την μεγιστοποίηση του ατομικού κέρδους.

Γενικά έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας που έχουν σαν κοινό παρανομαστή τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υπάρχουν όμως δυο διαφορετικές τάσεις ως προς την ταυτότητα των φορέων της.

Η αγγλοσαξονική τάση που εστιάζει στον εθελοντισμό και στον μη κερδοσκοπικό τομέα και η τάση που συναντάται στην Λατινική Αμερική και στη νότια Ευρώπη με κεντρικό ρόλο των συνεταιρισμών και των κοινωνικών κινημάτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως η εμπειρία δείχνει ότι η κάθε ομάδα αλληλέγγυας οικονομίας έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και δράσεις που διαμορφώνονται από τα μέλη της και το κοινωνικό πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Για παράδειγμα στο Ηράκλειο Κρήτης που είναι και η περιοχή ενδιαφέροντος μας την δεκαετία που πέρασε, λόγω της οικονομικής κρίσης, είχαμε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά: Κοινωνικό Ιατρείο,ανταλλακτικά δίκτυά, εναλλακτικά νομίσματα, ομάδες -συνεταιρισμοί αγροτικής παραγωγής-μεταποίησης, φυσική δόμηση,καλλιτεχνικές κολεκτίβες,συνεργατικά καφενεία-παντοπωλεία, ασύρματο μητροπολιτικό δίκτυο, hackerspace, συνεταιρισμοί νέων τεχνολογιών, αγορά χωρίς μεσάζοντες, συνεταιρισμοί υγειονομικών υπηρεσιών,ομάδες για την εκπαίδευση,αθλητικοί σύλλογοι,ομάδες βοήθειας σε μετανάστες και πρόσφυγες,ομάδες διατήρησης παραδοσιακών σπόρων, ηθικό και αλληλέγγυο εμπόριο κ.α.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες διακρίνονται όσον αφορά την οργάνωση και την δράση τους σε αυτές που έχουν νομική μορφή και αυτές που δεν έχουν, σ αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυτές που λειτουργούν με εθελοντική συνεισφορά, τέλος αυτές που έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και αυτές που δεν έχουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Ποια τάση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας σας εκφράζει;

Ποίος είναι ο τομέας ενδιαφέροντος σας ;

Με ποίο τρόπο θα θέλατε να συμμετέχετε σε μια κοινότητα αλληλέγγυας οικονομίας: Να εργαστείτε με αμοιβή ; Να προσφέρετε εθελοντική εργασία;Ποιες ανάγκες θέλετε να καλύψετε;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι καθοριστική ώστε να διαμορφωθούν ομάδες με κοινούς στόχους, και κοινή αντίληψη προσέγγισης τους.

Εχετε την δυνατότητα να γράψετε στα σχόλια ερωτήσεις,παρατηρήσεiς,απόψεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *