Διάθεση πώληση προιόντων υπηρεσιών

Μετά τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας η επόμενη θεματική του σχεδίου αφορά πως θα διατεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παραχθούν.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων η συγκεκριμένη θεματική ονομάζεται marketing και σε γενικές γραμμές αφορά την δημιουργία του τελικού προϊόντος-υπηρεσίας, την διαφήμιση-προβολή, το δίκτυο διανομής και τέλος την τιμολόγηση.

Το marketing απαιτεί πόρους, γνώση και εμπειρία που ένας μικρός συνεταιρισμός είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει πρόσβαση αφενός και αφετέρου αποτελεί μια διαδικασία που δεν είναι ιδιαίτερα φιλική στον κόσμο της αλληλέγγυας οικονομίας.

Εδώ ο ρόλος της κοινότητας παίζει καθοριστική σημασία και μπορεί ν’ αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα για την βιωσιμότητα των μικρών συνεταιρισμών.

Στην Ελλάδα παρατηρούμε συνεργατικά εγχειρήματα που έχουν αντέξει στον χρόνο και τα οποία δραστηριοποιούνται σε τομείς που υπάρχει έντονο το στοιχείο της συλλογικότητας της διεκδίκησης και του ακτιβισμού. Τα εγχειρήματα αυτά έχουν καταφέρει να καλύψουν αποτελεσματικά και με ηθικό πρόσημο ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων. Τα μέλη τους κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις ίδιες τις κοινότητες και διατηρούν μη εμπορευματικές σχέσεις με αυτές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εγχειρήματα που ασχολούνται με τη φυσική βιολογική καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με το ηθικό και αλληλέγγυο εμπόριο, με την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, με ανοικτές τεχνολογίες, με την ανακύκλωση.

Επίσης υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός εγχειρημάτων που έχουν υποστήριξη από πολιτικούς ιδεολογικούς χώρους και χρησιμοποιούν δίκτυα διανομής των προϊόντων υπηρεσιών τους που θα ζήλευαν αρκετές επιχειρήσεις της αγοράς.

Το ζητούμενο για τα συνεργατικά-αλληλέγγυα εγχειρήματα είναι κατά πόσον οι κοινότητες που τις υποστηρίζουν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος ώστε να έχουν μια βιώσιμη λειτουργία.

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε οτι η βιωσιμότητα τους απαιτεί να ανοιχθούν σε μεγαλύτερα κομμάτια της αγοράς προσέχοντας όμως να μην κόψουν τους δεσμούς τους με τη κοινότητα.

Αυτό απαιτεί ένα καλό σχέδιο.

Τα κομμάτια του σχεδιασμού της διαδικασίας πώλησης περιλαμβάνουν.

Τον καθορισμό των αναγκών που θέλουμε να καλύψουμε

Τον προσδιορισμό της ομάδας στόχου που απευθυνόμαστε και η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της : ηλικία, γεωγραφική θέση, εισόδημα, προτιμήσεις-ενδιαφέροντα κ.α.

Με βάση την ομάδα στόχου θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ταυτότητα προβολής του συνεταιρισμού μας δηλαδή το logo και γραφιστικά θέματα.

Επίσης να καθορίσουμε την τελική μορφή των προϊόντων μας:ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και συσκευασίες.

Τα μέσα και δίκτυα προβολής που θα χρησιμοποιήσουμε όπως ΜΜΕ,internet,εκδηλώσεις εκθέσεις κ.α.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εκτιμήσουμε το κόστος ώστε σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής και λειτουργίας, τους οικονομικούς στόχους των μελών να κάνουμε μια σωστή κοστολόγηση των προϊόντων-υπηρεσιών και στη συνέχεια με την μελέτη των ανταγωνιστών μας να καθορίσουμε τις τελικές τιμές τους.

Ανταγωνισμός

Είναι φανερό οτι οι ανάγκες που θέλουμε να καλύψουμε μέσα από την συνεταιριστική οργάνωση καλύπτονται περισσότερο η λιγότερο ικανοποιητικά από επιχειρήσεις της αγοράς . Είναι σημαντικό για τον σχεδιασμό μας να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε τις επιχειρήσεις που καλύπτουν ανάγκες παρόμοιες με αυτές που θέλουμε να καλύψουμε εμείς όσο και αν απορρίπτουμε τις πρακτικές και τις αξίες τους.

Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε:

  • τον τρόπο που προσεγγίζουν τους καταναλωτές
  • ποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες στον τομέα που θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε
  • τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους
  • τις ομάδες στόχους που απευθύνονται

Τέλος η μελέτη του ανταγωνισμού θα μας βοηθήσεις να κάνουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση του σχεδίου μας όσον αφορά την βιωσιμότητα του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *