Εκδήλωση στο Δήμο Φαιστού “Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία”

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) Νομού Ηρακλείου , σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουσέ του Δήμου Φαιστού διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία”.

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 18:30 στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου Κουσέ.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την παρουσίαση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φαιστού.

“Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρό της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.”

Το κέντρο στήριξης έχει ως στόχο να εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων φορέων Κ.ΑΛ.Ο., την δικτύωσή τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

Η Δράση Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.