ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “Σχεδιάζοντας έναν μικρό Συνεταιρισμό”

Το εργαστήριο έχει σαν στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων ίδρυσης μικρών Συνεταιρισμών βήμα – βήμα από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση της.
Οι μικροί συνεταιρισμοί με την νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων αποτελούν τις κύριες μορφές φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Τα μέλη τους επιλέγουν την δυνατότητα να οργανώσουν συνεταιριστικά την εργασία τους με σκοπό την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών μέσα από μια οικονομική δραστηριότητα που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Ηρακλείου της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. COMMONSLAB

Εθνικής Αντιστάσεως 73 Ηράκλειο Κρήτης
Περίοδος 6 Νοεμβρίου 2019 – 18 Δεκεμβρίου 2019
Πληροφορίες mail:kalo@commonslab.gr τηλ 2811112473

Δικαίωμα συμμετοχής: κατά προτεραιότητα έχουν ομάδες τουλάχιστον 3 ατόμων που θέλουν να δημιουργήσουν ή συμμετέχουν ήδη σε συνεταιριστική επιχείρηση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις θα καλυφθούν από μεμονωμένα άτομα που κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα λειτουργούν μεταξύ τους σαν ομάδα.
Το εργαστήριο είναι δωρεάν όπως όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Στήριξης.

Πρόγραμμα εργαστηρίου
6/11 Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ομάδας
Με οδηγό τις 7 συνεταιριστικές αρχές τα μέλη της ομάδας θέτουν του όρους συμμετοχής τους στον συνεταιρισμό.
13/11 Επιλογή προϊόντων – υπηρεσιών
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν τον κύριο κορμό του εργαστηρίου. Ξεκινώντας από την ιδέα της ομάδας θα καταλήξουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες πάνω στα οποία θα βασιστεί η οικονομική δραστηριότητα του Συνεταιρισμού.
20/11 Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας
Σχεδιάζουμε τις φάσεις παραγωγής και καταγράφουμε τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της.
27/11 Σχεδιασμός διαδικασίας πώλησης
Σχεδιάζουμε την στρατηγική πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών και ορίζουμε τις διαδικασίες εφαρμογής της.
4/12 Χρηματοοικονομικά: Επένδυση και ταμειακές ροές
Μέτα την καταγραφή των απαραίτητων πόρων της παραγωγικής διαδικασίας και της στρατηγικής πώλησης προκύπτει το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου καθώς και οι τρόποι κάλυψης της . Επίσης δημιουργούμε τον πίνακα πρόβλεψης εσόδων – εξόδων για ν αξιολογήσουμε το σχέδιο μας.
11/12 Η δικτύωση για την δημιουργία υποστηρικτικών δομών
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο εργαστήριο μελετάνε πως η δικτύωση μεταξύ τους μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα οικονομικά σχέδια τους
18/12 Αλληλεπίδραση με την κοινότητα
Η συνεταιριστική δράση λειτουργεί υποστηρικτικά σε συνεργασία με την κοινότητα η οποία την περιβάλει για την επίλυση κοινών οικονομικών,κοινωνικών,πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.Στη θεματική αυτή θα επιχειρήσουμε να σχεδιάσουμε κοινές δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του εργαστηρίου έχει σχεδιαστεί, ώστε να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν κοινή γλώσσα που θα τους επιτρέψει να έχουν μια παραγωγική επικοινωνία, με στόχο την δημιουργία ενός σχεδίου δράσης, μέσα από τον διαμοιρασμό γνώσεων,εμπειριών και ικανοτήτων.
Οι συναντήσεις θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη 18:00-21:00. Αν συμπληρωθεί ο αριθμός των τεσσάρων ομάδων θα δημιουργηθεί δεύτερο γκρουπ κάθε Δευτέρα τις ίδιες ώρες.
Στις συναντήσεις θα γίνονται εισηγήσεις σχετικά με τις θεματικές και στη συνέχεια οι ομάδες θα περιγράφουν τις εργασίες που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση.
Στο διάστημα μεταξύ των συναντήσεων τα στελέχη καθώς και ο χώρος του κέντρου στήριξης θα είναι καθημερινά 9:00 με 17:00 στη διάθεση των ομάδων για την όσο δυνατόν καλύτερη υποστήριξη τους.

Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι 20 Οκτωβρίου στις παρακάτω φόρμες.

 

Δήλωση συμμετοχών για ομάδες

Στοιχεία μέλους 1


Στοιχεία μέλους 2


Στοιχεία μέλους 3


Δήλωση συμμετοχών για άτομα