Εργαστήριο “Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.”

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν ή είναι ήδη μέλη σε κάποια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
Η ανάγκη από την οποία προέκυψε το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα σε συνεταιριστικά σχήματα.
Τα προβλήματα αυτά παρατηρούνται σε διάφορα επίπεδα όπως:
• Επικοινωνία μεταξύ των μελών
• Διαμόρφωση κοινών στόχων
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Συμμετοχής και δέσμευσης στην ομάδα
• Αδυναμία υπολογισμού αναγκαίων πόρων
• Προσανατολισμού μέσα στην αγορά και την κοινότητα.

Η δομή του εργαστηρίου έχει δύο σκέλη:
α) να γνωρίσουμε τις συνεταιριστικές αρχές και β) να απαντήσουμε στα ερωτήματα που βάζουν, με τελικό στόχο να διαμορφώσουμε την συνεταιριστική μας ομάδα και τους όρους συμμετοχής μας σ αυτήν.

“Οι επτά Συνεταιριστικές Αρχές είναι οι διεθνώς συμφωνημένες θεμελιώδεις αρχές,
οι οποίες, όταν εφαρμόζονται στην καθημερινή διακυβέρνηση και διαχείριση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων , επιτρέπουν σ ’ αυτές να επιτύχουν το στόχο τους να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των μελών τους .
Οι Αρχές δεν είναι χαραγμένες σε πέτρα,ούτε είναι άκαμπτοι κανόνες που πρέπει να
ακολουθούνται. Είναι οι χρηστές ηθικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται με όραμα και αναλογικά, σύμφωνα με το εθνικό οικονομικό , πολιτιστικό, κοινωνικό, νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες εντός των οποίων λειτουργεί κάθε συνεταιριστική επιχείρηση.
Ένας συνεταιρισμός είναι η μόνη μορφή οργάνωσης της επιχειρηματικότητας με έναν διεθνώς συμφωνημένο και αναγνωρισμένο ορισμό , αξιών και αρχών
Οι Αρχές δημιουργούν μια πολύτιμη διαφορά.”
(LOUIS BANCEL , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΩΝ ICA)

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο, Εθνικής Αντιστάσεως 73 Ηράκλειο Κρήτης

Παρασκευή 21/6/2019 ώρα 18:00-21:00