κέντρο στήριξης
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
νομού Ηρακλείου

Το εργαλείο συνεταιριστικών αρχών σχεδιάστηκε για να βοηθήσει παραγωγικές συνεργατικές ομάδες να διαμορφώσουν το πλαίσιο
συνεργασίας τους . Το προτείνουμε στη φάση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της ομάδας.

 Νέα

Σειρά εργαστηρίων Σχεδιάζοντας έναν μικρό συνεταιρισμό

Το κέντρο στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.  Ν.Ηρακλείου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην σειρά εργαστηρίων με γενικό τίτλο “Σχεδιάζοντας εναν μικρό συνεταιρισμό” Τα εργαστήρια απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν έναν μικρό…

Εκδήλωση καλών πρακτικών φορέων Κ.ΑΛ.Ο απο τους χώρους των εκδόσεων και της ενημέρωσης

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση καλών πρακτικών φορέων Κ.ΑΛ.Ο απο τους χώρους των εκδόσεων και της ενημέρωσης. Συμμετέχουν οι Ακυβέρνητες πολιτείες εκδοτικός οίκος Βιβλιοπωλείο απο την…

Οδηγός Κοινότητας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σχεδιάζοντας κοινότητες κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Εισαγωγή Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση οικονομικής κρίσης. Η αλληλέγγυα οικονομία είναι μια πρόταση για να μπορέσουμε ν ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα. Τα εγχειρήματα και οι συνεργατικές…

Ορισμός κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

Επεξήγηση όρων. Οικονομία είναι η κάλυψη αναγκών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η κάλυψη των αναγκών γίνεται με αγαθά που είτε είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας με την μορφή προϊόντων ή…

Ορισμός συνεταιρισμού

Όπως είδαμε από τον ορισμό της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας δυο είναι οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της. Η προστασία των ελεύθερων αγαθών που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον και ο σεβασμός στον…
01

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρο της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το κέντρο στήριξης της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab θα εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την δικτύωση τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

02

δωρεάν υπηρεσίες

Πληροφόρηση

Για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
Πηγές χρηματοδότησης.
Για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ.
Για τη δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος ΚΑΛΟ.

Δράσεις Δημοσιότητας

Διοργάνωση ημερίδων. Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων.
Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.

Yποστήριξη και Συμβουλευτική

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, για την εγγραφή στο Μητρώο ΚΑΛΟ και για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.


03

7 συνεταιριστικές αρχές

Συνεταιρισμός: Αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
1

συμμετοχή

Στηρίζουμε με τη συμμετοχή μας την οργάνωση και τη διαδικασία παραγωγής της συνεταιριστικής επιχείρησης.

1participation
2

ισότητα

Συμμετέχουμε ισότιμα στη λήψη αποφάσεων με μια ψήφο ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής μας στο κεφάλαιο της συνεταιριστικής επιχείρησης.

2equality
3

δέσμευση

Δεσμευόμαστε έμπρακτα στους στόχους της συνεταιριστικής επιχείρησης με την οικονομική μας συμμετοχή στο κεφάλαιο της.

3commitment
4

αυτονομία

Εργαζόμαστε για την οικονομική ανεξαρτησία της συνεταιριστικής επιχείρησης με το έλεγχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα μέλη της.

5autonomy
5

διαφάνεια

Σχεδιάζουμε τις διαδικασίες ώστε τα μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία της συνεταιριστικής επιχείρησης.

4transparency
6

δικτύωση

Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

6network
7

σεβασμός

Λειτουργούμε με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε συνεργασία με την κοινότητα που μας περιβάλει.

7respect
04

επικοινωνία

Καλέστε μας

Ανοιχτά Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 17:00
τηλέφωνο 2811 11 24 73

Θα μας βρείτε

Εθνικής Αντιστάσεως 73 Ηράκλειο